| Contact |
Aalscholver
Appelvink
Audouins Meeuw
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe-Kiekendief
Blauwe-Reiger
Blonde-Tapuit
Boeren-Zwaluw
Bokje
Bontbekplevier
Bonte-Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosruiter
Braamsluiper
Brandgans
Bruine-Kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Bullbull
Canadese-Gans
Diadeem-Tapuit
Diksnavelleeuwerik
Dodaars
Drieteenmeeuw
Duponts-Leeuwerik
Dwergooruil
Dwergstern
Eindereend
Ekster
Fazant
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde-Roodstaart
Geoorde-Fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe-Gans
Grauwe-Vliegenvanger
Groene-Specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote-Barmsijs
Grote-bonte-Specht
Grote-Gele-Kwikstaart
Grote-Karekiet
Grote-Kruisbek
Grote-Lijster
Grote-Zaagbek
Grote-Zilverreiger
Grutto
Havik
Heggemus
Holenduif
Hop
Houtduif
Huisgors
Huismus
Huiszwaluw
IJsduiker
IJsvogel
Indische-Gans
Jan-van-Gent
Kauw
Keep
Kerkuil-kopie
Kievit
Klapekster
Kleine-Barmsijs
Kleine-bonte-Specht
Kleine-Mantelmeeuw
Kleine-Plevier
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kraanvogel
Kramsvogel
Krooneend
Kruisbek
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak
Lepelaar
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste-bonte-Specht
Middelste-Jager
Morinelplevier
Nachtegaal
Nijlgans
Noorse-Kauw
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Patrijs
Pestvogel
Pimpelmees
Purperkoet
Purperreiger
Putter
Ralreiger
Ransuil
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roek
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodpootvalk
Roodstuitzwaluw
Rosse-Stekelstaart
Rotgans
Ruigpootbuizerd
Scharrelaar
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Sperwer
Sperweruil
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Strantplevier
Tapuit
Temmincks-Strandleeuwerik
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse-Tortel
Vale-Gier
Velduil
Vink
Visdief
Vorkstaartplevier
Waterhoen
Watersnip
Wespendief
Westelijke-Blonde-Tapuit
Wielewaal
Wilde-Eend
Witgat
Witoogeend
Witte Kwikstaart
Witwangstern
Woestijnleeuwerik
Woestijnplevier
Woestijntapuit
Woudaap
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Ibis
Buizerd Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
Zwarte Roodstaart
Zwarte Specht
Zwarte Spreeuw